V porubském lesoparku vzniká nová alej

26/4 2019

Nová výsadba i alej třešní ptačích, která bude lemovat cestu od restaurace Myslivna do lesa. To jsou novinky z Porubského lesoparku.

V porubském lesoparku vzniká nová alej

Výsadba nové aleje. Foto: Martin Otipka

Na schůzce, ke které dal podnět městský obvod Poruba a na které se sešli zástupci města, obvodu, iniciativy Lesopark Poruba a společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, se mimo jiné všechny strany domluvily, že veřejnost bude informována o všem podstatném, co se v ostravských lesích chystá.

Vzájemná spolupráce funguje a společnost Ostravské městské lesy a zeleň zaslala aktuální informace týkající se porubského lesoparku.

Na místě poblíž Myslivny, kde lesníci letos vykáceli stromy, se uskutečnila nová výsadba. „Na ploše 0,48 hektarů bylo vysazeno 4800 kusů dvouletých sazenic dubu letního. Celá plocha je tedy opět zalesněna. V příštím týdnu začneme s výstavbou oplocení, které by mělo ochránit nové dřeviny před zvěří. Po zajištění porostu, což je zhruba po sedmi letech od vzniku holiny, bude oplocení odstraněno,“ uvedl jednatel společnosti Ostravské městské lesy a zeleň Vladimír Blahuta.

A nesázely se jen duby. Cestu od restaurace Myslivna do lesoparku nově lemuje i alej třešní ptačích. „Při projektu obnovy běžeckých tratí v oblasti Lesoparku Poruba bylo odstraněno několik stromů. Jako kompenzaci jsme vysadili stromy nové. Z důvodu zpestření dřevinné skladby jsme se rozhodli pro výsadbu třešní ptačích. Jelikož se jedná o vzrostlejší stromy, rádi bychom z nich založili novou alej, lemující lesní cestu od restaurace Myslivna,“ dodal Vladimír Blahuta. Slavnostní výsadba se uskutečnila 26. dubna za účasti zástupců města, Poruby, iniciativy Lesopark Poruba a TJ Liga 100 Ostrava.

V lesoparku budou instalovány také tematické informační tabule s odborným textem popisujícím práci lesníků ve spojitosti se správou městských lesů.