Lípa pod kostelem dostane nový život

11/12 2021

Jeden z nejstarších stromů v Porubě, přibližně 180 let stará lípa, i přes veškerou možnou péči před několika lety uschl. Přesto ho teď čeká nový život. Kmen bude přesunut do Zámeckého parku, kde poslouží jako domov pro hmyz.

Lípa pod kostelem dostane nový život

Foto: Jiří Birke

Někdy kolem roku 1836, tedy v době, kdy v Litoměřicích umírá Karel Hynek Mácha, vysadili Porubané lipovou alej, která lemovala cestu do Klimkovic. Postupem doby stromy z nejrůznějších důvodů mizely, přesto několik z nich přežilo do dnešních dnů. Konkrétně u kostela svatého Mikuláše stojí jako památníky na předminulé století čtyři lípy. Od soboty už jsou jen tři.

„Jsou to nejstarší stromy v Porubě a my jsme dělali maximum, abychom je zachovali i pro další generace. Dokonce jsme využili revoluční metodu injektáže, kdy odborníci dodávali živiny přímo do stromů. Lípy prošly zdravotním ořezem a zbavili jsme je i jmelí. Podle odhadů jsme třem z nich prodloužili život minimálně o padesát let. Bohužel čtvrtý strom i přes veškerou naši péči uschl. Přesto ještě bezmála další dva roky plnil funkci takzvaného biotopu v městském prostředí. Rádi bychom ho tam nechali i nadále, kdyby jeho stav nezačal ohrožovat kolemjdoucí. Bohužel už byl v takovém stavu, že se kdykoli mohl vyvrátit a někomu ublížit,“ uvedl místostarosta Poruby Miroslav Otisk.

Strom pod kostelem se proto v sobotu skácel. Ale ani tím jeho život nekončí. „Tyto stromy jsou dědictvím po lidech, kteří tady žili před námi. Proto chceme vdechnout lípě ještě jeden život. Kmen stromu převezeme do blízkého Zámeckého parku, kde bude i nadále plnit funkci biotopu jako broukoviště. Tedy jako domov pro hmyz, což je jedno z mnohých opatření jak zvyšovat biodiverzitu v přírodě“ řekl místostarosta.

Starobylý strom nahradí dvě nově vysazené lípy s obvodem kmene přibližně dvacet centimetrů. Zasazeny budou na místě stávajícího stromu. „Doufám, že i ony vydržení staletí a budou v budoucnu ozdobou Poruby a naším odkazem budoucím generacím,“ dodal Miroslav Otisk.