Porubské desatero už zná výsledky

16/12 2021

Až do 15. prosince mohli Porubané hlasovat o tom, kterým tématům vybraným na veřejném fóru Porubské desatero by se měl obvod věnovat přednostně. A jak to dopadlo?

Porubské desatero už zná výsledky

Priority obvodu lidé vybírali na akci Porubské desatero. Foto: Jiří Birke

Porubské desatero je fórum, na kterém lidé u několika tematických stolů vybírají priority, kterým by se měl obvod v budoucnosti věnovat. Letos se uskutečnilo na tradičním místě v sále Domova Slunečnice Ostrava. Účastníci si mohli přisednout k jakémukoli ze sedmi stolů a diskutovat o sociálním či životním prostředí, dopravě, školství, kultuře, informovanosti. Jeden stůl byl určen výhradně mladým. U každého stanoviště lidé vybrali dvě témata a nakonec všichni hlasovali o jejich pořadí.

Svůj hlas mohli tématu, které je zajímá, dát i ti, kteří se Porubského desatera nezúčastnili. Od 30. listopadu do 15. prosince na stránce fajnovaporuba.cz vybírali, jakým věcem se bude Poruba věnovat v následujících letech. Celkově hlasovalo 503 lidí.

Výsledky hlasování

PořadíPrioritaPočet hlasů
1. Zachovat lokalitu Myslivna jako klidovou rekreační oblast – znovu požádat o změnu územního plánu 249
2. Makovice – vhodnější prostory pro kvalitní programy a podpora ze strany Mob Poruba 149
3. Moderní a transparentní péče a obnova parků a zeleně 112
4. Podpora vzniku lesní školky 111
5. Tramvajová trať na VIII. obvod 61
6. Humanizace dopravní sítě – veřejný prostor 42
7. Pomoc hendikepovaným dětem a mladým – pracovní uplatnění, sociální začlenění 39
8. Zámek Poruba – podpora MOb Poruba při realizaci kulturních a společenských akcí 34
9. Zřídit a podporovat odlehčovací službu 23
10. Podpora podnikání v oblasti gastroslužeb – ve smyslu klubů Etáž, Dock 15
11. Podpora preventivních programů pro funkční vztahy a rodinu 12
12. Praktické informace o možnostech péče o seniory 11
13. Informace o kulturních akcích na jednom míst 8

logo MSKProjekt Podpora místní Agendy 21 – udržitelný a komunitní život v Porubě byl podpořen z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21.