Uzavírka u Oblouku

22/3 2022

Oblouk dostává postupně svou původní podobu. Třeba na průjezdu na  Porubské ulici je krásně vidět rozdíl mezi opravenou a neopravenou částí. Právě kvůli rekonstrukci neopravené části bude nutné na nezbytně nutnou dobu uzavřít jeden pruh na Porubské ulici ve směru k ulici Nad Porubkou. Uzavírka začne ve středu 23. března v odpoledních hodinách. Nejzazší termín dokončení prací je 31. května, stavební firma se ho ale bude snažit maximálně zkrátit. Provoz bude řízen semafory.

Uzavírka u Oblouku

Ilustrační foto: Jiří Birke