Porubský den bezpečí přiblíží práci záchranných složek

30/4 2022

Na sobotu 7. května připravil odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti ÚMOb Poruba na louku u Francouzské ulice Porubský den bezpečí. 

Porubský den bezpečí přiblíží práci záchranných složek

„V dnešní neklidné a složité době je třeba posilovat důvěru v náš bezpečnostní a záchranný systém. Zároveň je dobré si uvědomit, že ho netvoří žádní uniformovaní roboti, ale lidé, kteří si zaslouží stejný respekt, jaký od nich vyžadujeme my sami. Den bezpečí nám umožňuje se s nimi setkat, pobavit se i přesvědčit o jejich profesionálních a lidských kvalitách,“ zve na akci místostarosta Martin Tomášek.


Program:

10.00   zahájení
10.15   vystoupení Porubských trubačů 
dynamické ukázky:
13.00    Městská policie Ostrava – kynologie
14.00    Městská policie Ostrava – hipologie
15.00    Policie ČR – zadržení pachatele v civilním vozidle služebním vozem
16.00    simulované zásahy Hasičského záchranného sboru MSK – vyproštění osoby z vozidla 


 
Policie ČR se bude na programu podílet infostánky z oddílu prevence, připravuje kvízy a soutěže pro děti, ukázky zbraní a vybavení pro výkon služby, předvede zásahové vozidlo, mobilní krizové a koordinační centrum, motorku BMW používanou dopravním inspektorátem a speciální vozidlo dopravního inspektorátu.

Svůj stánek bude mít rovněž úsek prevence městské policie. A bude i jejich oblíbená laserová střelnice.

Během dne návštěvníci budou moci nahlédnout „pod ruce“ členům Rescue Týmu – uvidí simulace zranění, jak je ošetřovat, ukázky první pomoci, vystoupí ve spolupráci s propagátory aplikace Záchranka – budou mít taky infostánek, kde poradí, jak si ji nainstalovat, a vysvětlí, k čemu je dobrá.
Krajské vojenské velitelství bude mít na akci zástupce svého rekrutačního pracoviště, ale slibuje také ukázky zbraní, výstroje a dvě vojenská vozidla.

Moderátorem akce bude redaktor TV Polar Jiří Cileček. K dynamickým ukázkám bude mít vždy spolukomentátora – profesionála z daného oboru.