Dokumentární fotografie v Galerii Dukla

25/7 2022

Ve čtvrtek 28. července bude v Galerii Dukla na Hlavní třídě zahájena výstava snímků, které na Ostravsku a v jeho okolí pořídil Viktor Kolář st. Zájemci si jeho práce budou moci prohlédnout do 2. října.

Dokumentární fotografie v Galerii Dukla

Viktor Kolář st. (1898–1971) je dodnes opomíjenou postavou české fotografie a českého umění. Jeho dílo, uložené dnes z velké části v Archivu města Ostravy, bylo doposud známé jen několika málo odborníkům a pamětníkům. Přitom Kolář zasvětil téměř celý svůj život dokumentování významných událostí spjatých s Ostravou a okolím. Od dvacátých do šedesátých let 20. století vytvářel vizuální kroniku místa, které procházelo po všech stránkách výraznou proměnou a bylo politicky velmi exponované. Fotograf tak měl možnost zachytit návštěvy politiků a státníků, od lokálních zastupitelů po Tomáše G. Masaryka či Nikitu Sergejeviče Chruščova.

Ke Kolářově naturelu nicméně patřilo, že stejné nutkání zachytit „stav věcí“ pociťoval i v případě zcela okrajových témat. Nikdo a nic mu nebylo cizí. Fotografoval tak přátele, rodinu, návštěvníky restaurací, nejrůznější oslavy, sokolské slety, prvomájové průvody, zajímal se ale též o sociální témata, lidskou práci, urbanistickou proměnu Ostravy a všední život ve městě. Dílo Viktora Koláře st. je tak unikátní svým tematickým rozsahem a dokumentární hodnotu. Nepopiratelné jsou rovněž jeho vizuální kvality, které jeho práce řadí k nejpozoruhodnějším souborům československé reportážní fotografie 20. století.

Lukáš Bártl

Výstava a doprovodný program se uskutečňují za podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Ostravy.

logo MK


logo Ostravy