Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území městského obvodu Poruba

Do velkoobjemových kontejnerů se mohou odkládat předměty z běžného chodu domácnosti, které se pro svůj rozměr nevejdou do popelnic nebo kontejnerů na komunální odpad. Nepatří do nich stavební suť, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje aj.), bioodpad, elektrospotřebiče nebo počítače. Kontejnery se staví na určená místa mezi sedmou a třináctou hodinou.

Velkoobjemový odpad lze odložit také ve sběrném dvoře, který je v Porubě umístěn v průmyslové zóně Areál Nad Porubkou. Otevřen je od pondělí do neděle od 8 do 20 hodin, v zimním období od 8 do 18 hodin.

Občané Poruby však mohou využít i sběrné dvory umístěné v jiných obvodech Ostravy. Pro obyvatele 4., 7. a 8. obvodu je výhodnější využít sběrný dvůr na Provozní ulici v Třebovicích se stejnou provozní dobou jako dvůr v Porubě.

Společnost OZO Ostrava také nabízí svoz objemného odpadu z místa bydliště za poplatek ve výši 100 až 600 korun dle objemu. Službu lze objednat na webové adrese eshop.ozoostrava.czVíce informací naleznete zde.


Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů v červnu 2022 – zde

Hodinu přistavení a odvozu velkoobjemových kontejnerů stanovuje společnost OZO Ostrava, s. r. o., která svoz odpadů zajišťuje.