Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO-MOb Poruba na rok 2019

Poslední změna: Pátek 11.01.2019 08:06
Postup při podávání žádostí o účelové dotace, pravidla pro jejich poskytování


Žádost o dotaci na rok 2019 je žadatel povinen podat ve lhůtě od 2. ledna do 18. ledna 2019 do 14 hodin na podatelnu ÚMOb Poruba na Klimkovické ulici. Žádosti o dotaci z programu Ostatní lze podat od 1. ledna do 30. listopadu 2019. V kalendářním roce lze podat žádosti maximálně na tři projekty.


Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba

 

Žádost o poskytnutí účelové dotace

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu

Čestné prohlášení

Kontrola a kritéria hodnocení žádosti

Hodnotící formulář k Žádosti a projektu

Vyúčtování poskytnuté dotace

Žádost o prominutí odvodu (penále) za porušení rozpočtové kázně

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »