Radnice

Žádost o pronájem části pozemku za účelem umístění a provozování billboardu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o pronájem části pozemku za účelem umístění a provozování billboardu

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o pronájem pozemků na území městského obvodu Poruba za účelem umístění billboardů.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Provozovatel billboardu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou je podání žádosti, po které následuje:

  • projednání v komisi výstavby, architektury a ekonomického rozvoje,
  • předložení žádosti k projednání a vydání souhlasu se záměrem pronájmu požadované části pozemku Radě městského obvodu Poruba,
  • předložení k projednání a vydání předchozího souhlasu Radě města Ostravy,
  • zveřejnění na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba na dobu 15 dnů záměr městského obvodu Poruba,
  • projednání v Radě městského obvodu Poruba pronájem části pozemku,
  • uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřadu městského obvodu Poruba
  odboru dopravy a údržby komunikací
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřadu městského obvodu Poruba
  odboru dopravy a údržby komunikací (3. patro)
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  pondělí - středa  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
  úterý, čtvrtek, pátek       po domluvě

  Daniela Hauptová
  reklama
  599480328 430 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
  • situační mapka s okótovaným umístěním reklamního zařízení
  • fotografie umístění ze 3 stran (každá fotografie na A4)
  • zakreslení (zapracování) umístění reklamního zařízení do fotografie včetně kótování
  • technický popis reklamního zařízení
  • rozdělení reklamy do kategorií
  • souhlas Policie ČR - dopravního inspektorátu
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  odbor výstavby a životního prostředí
  Úřadu městského obvodu Poruba
  KIimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  budova "D"

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Vyřízení stavebního povolení.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), § 39 odst. 1, ve znění pozdějších předpisů,
  • obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava, kterou se vydává Statut města Ostravy číslo 14/2013, ve znění pozdějších změna a doplňků,
  • zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  06.01.2020

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno