Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Jednorázová náhrada za zvláštní užívání silničního pozemku

Poslední změna: Čtvrtek 05.11.2015 18:04 by Kremerová Hana

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Jednorázová náhrada za zvláštní užívání silničního pozemku

 2. Základní informace k životní situaci

  Přenechání žadateli (uživateli) části místních komunikací III. a IV. tříd pro účely zvláštního užívání podle § 25  odst. 6  písm. d)  zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů pro umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních a podzemních vedení všeho druhu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žádost podává ten, kdo bude práce provádět nebo investor.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podat žádost, ke které je nutno doložit:

  • výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list,
  • situaci se zakreslením míst prokopávek a protlaků v MK III. a IV. tříd, včetně uvedení bm u prokopávek.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  na základě podané žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  oddělení dopravy a veřejného prostranství
  odbor komunálních služeb
  Úřad městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  Úřední hodiny: pondělí a středa     8:00–12:00     13:00–17:00

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřadu městského obvodu Poruba
  odbor komunálních služeb
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  pondělí a středa  8:00–12:00  13:00–17:00
  úterý, čtvrtek, pátek       po domluvě

  Daniela Hauptová
  správa a údržba veřejných prostranství, reklamy
  599480328 430 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Stanovení náhrady za omezení užívání nemovitosti při umístění inženýrské sítě do místní komunikace III. a IV. třídy

  (podle § 25  odst. 6  písm. d)  zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

  Sazba v Kč za měrnou jednotku dle tabulky

  Způsob   užití

  silničního   pozemku

  Specifikace

  Měrná   jednotka

  Konečný   návrh výše jednorázové náhrady v Kč

   

  protlak do DN 300 mm

  bm

  200,-

   

  protlak do DN 500 mm

  bm

  300,-

  křížení

  protlak nad DN 500 mm

  bm

  400,-

   

  překop MK III. třídy (vozovka)

  případ (parcela)

  20.000,-

   

  překop MK IV. třídy (chodník)

  případ (parcela)

  10.000,-

  Podélné uložení do vozovky, zpevněné   krajnice, odstavného pruhu + příčné napojení na stávající inženýrskou síť

  MK III. třídy

  bm

  300,-

   

   

  MK IV. třídy

   

   

  bm

   

   

  100,-

  Položení v tělese propustku přes   vodní tok

  MK III. třídy

  MK IV. třídy

  jiný přechod bez zásahu do vozovky

  bm

  bm

  bm

  300,-

  100,-

  50,-

  Vše výše uvedené, pro fyzické osoby   nepodnikající

   

   

  20% výše jednorázové náhrady

   

  Zásady pro stanovení náhrady za omezení užívání nemovitosti při zřízení sjezdu z MK III. a IV. třídy na připojovanou sousední nemovitost

  (podle § 10  zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 104 a § 105  zákona číslo 183/2006 Sb., )

  Způsob   užití

  silničního   pozemku

  Specifikace

  Měrná   jednotka

  Výše   jednorázové náhrady v Kč

  zřízení

  šířka sjezdu v místě napojení na komunikaci   do 6 m

  ks

  500,-

  sjezdu z MK

  šířka sjezdu v místě napojení na komunikaci   do 10 m

  ks

  600,-

  III. a IV. tříd

  šířka sjezdu v místě napojení na komunikaci   přes 10 m

  ks

  700,-

   

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  odbor komunálních služeb
  paní  Ilona Konečná, tel. č.: 599 480 315, e-mail: ikonecna@moporuba.cz
  pan Josef Tesarčík, tel. č.: 599 480 316, e-mail: jtesarcik@moporuba.cz 
  Bc. Eva Pospěchová, tel. č.: 599 480 632, e-mail: epospechova@moporuba.cz

   

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • § 1746  odst. 2  zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
  • § 25  odst. 6  písm. d)  zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  02.06.2016

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »