Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Žádost o výpůjčku části pozemku za účelem umístění a provozování reklamního zařízení

Poslední změna: Čtvrtek 05.11.2015 18:04 by Kremerová Hana

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o výpůjčku části pozemku za účelem umístění a provozování reklamního zařízení

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o umístění reklamních zařízení, které podléhají evidenci místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žadatel, který reklamní zařízení provozuje.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou je, aby umisťované reklamní zařízení bylo v souladu se Zásady č. 23/2016 pro umisťování informačních, reklamních a propagačních zařízení na veřejném prostranství městského obvodu Poruba.

  Dále podání žádosti, po které následuje:

  • projednání v komisi výstavby, architektury a ekonomického rozvoje,
  • předložení žádosti k projednání a vydání souhlasu se záměrem  výpůjčky požadované části pozemku Radě městského obvodu Poruba,
  • předložení k projednání a vydání předchozího souhlasu Radě města Ostravy,
  • zveřejnění na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba na dobu 15 dnů záměr městského obvodu Poruba,
  • projednání v Radě městského obvodu Poruba vypůjčit část pozemku,
  • uzavření nájemní smlouvy o výpůjčce části pozemku.
  • S účinností od 1.1.2013 došlo ke změně v kategorii „Reklamních a informačních zařízení“, a to v povolovacím režimu:
   1. V případě umístění reklamních zařízení jejichž plocha nepřesahuje 0,6 m2 a jsou umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací, nepodléhají vůbec stavebnímu zákonu (§ 79  zákona číslo 183/2006 Sb.).
   2.
   Pokud bude plocha zařízení maximálně 8 m2, vždy bez ohledu na další parametry, bude vyžadován jen územní souhlas, viz § 96  odst. 2  písm. a).
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  na základě podané žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřadu městského obvodu Poruba
  odboru komunálních služeb
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  pondělí - středa  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
  úterý, čtvrtek, pátek       po domluvě

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Daniela Hauptová
  správa a údržba veřejných prostranství, reklamy
  599480328 430 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
  • situační mapka s okótovaným umístěním reklamního zařízení
  • fotografie umístění ze 3 stran (každá fotografie na A4)
  • zakreslení (zapracování) umístění reklamního zařízení do fotografie včetně kótování
  • technický popis reklamního zařízení
  • rozdělení reklamy do kategorií
  • souhlas Policie ČR - dopravního inspektorátu
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za umístění reklamního zařízení bude vybírán místní poplatek dle obecně závazné vyhlášky číslo 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, a to 20 Kč/za každý i započatý m2/den nebo 500 Kč/za každý i započatý m2/měsíc.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  odbor finanční a ekonomický
  paní Petra Delongová
  tel. č.: 599 480 744
  e-mail: pdelongova@moporuba.cz

  Pokud bude plocha zařízení min. 0,6 m2 a maximálně 8 m2, vždy bez ohledu na další parametry, bude vyžadován jen územní souhlas, viz § 96  odst. 2  písm. a), tudíž je nutno podat žádost na odbor výstavby a životního prostředí.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Splnit ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství podle obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o místním poplatku odboru finančnímu a  ekonomickému, paní P. Delongové.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), § 39 odst. 1, ve znění pozdějších předpisů,
  • obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava, kterou se vydává Statut města Ostravy číslo 14/2013, ve znění pozdějších změna a doplňků,
  • zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • obecně závazné vyhlášky číslo 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  23.05.2017

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »