Odbor kultury a prezentace

Řeší:

Na úseku kultury odbor

  • zajišťuje kulturní, společenské, sportovní a volnočasové akce v městském obvodu Poruba pro všechny věkové kategorie,
  • spolupořádá a podporuje akce, které organizují místní školská zařízení, spolky, organizace nebo nadšení jednotlivci,
  • pořádá aktivity překračující hranice městského obvodu, spolupráce probíhá také se Slovenskem, Maďarskem a Polskem,
  • zajišťuje údržbu a obnovu uměleckých děl svěřených do správy městskému obvodu Poruba,
  • zajišťuje provoz tří galerií (Galerie na schodech, Galerie Astra, Galerie Dukla)
  • a spolupracuje s Komisí pro rozvoj kultury Rady městského obvodu Poruba, Komisí pro sport a volnočasové aktivity Rady městského obvodu Poruba a s Komisí pro strategické řízení, udržitelný rozvoj a MA21 Rady městského obvodu Poruba.

Oddělení prezentace