Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Žádost o vydání rybářského lístku

Poslední změna: Středa 10.08.2011 16:39

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání rybářského lístku

 2. Základní informace k životní situaci

  Rybářský lístek je povinnen mít u sebe každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Fyzické osoby s trvalým pobytem v městských obvodech Poruba a Plesná. O rybářský lístek mohou žádat také cizinci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Doklady potřebné k získání nebo prodloužení rybářského lístku:

  - osvědčení o zkouškách z rybářského práva nebo dříve vydaný rybářský lístek

  - občanský průkaz

   

  Postup při vyřízení:

  - vyplnění žádosti o vydání rybářského lístku, zaplacení správního poplatku na pokladně, převzetí rybářského lístku 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplnění žádosti v kanceláři č. 211, budova D, Vřesinská 1/8.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba, odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí, Klimkovická 55, Ostrava-Poruba

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba
  Odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí
  budova D, kancelář č. 211
  Vřesinská 1/8
  708 56  Ostrava-Poruba

   

  Zuzana Štěpáníková
  rybářské lístky, pohřebnictví, odpadové a vodní hospodářství
  599480621 211 / Ostrava Poruba, Vřesinská 1/8
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  - osvědčení o zkouškách z rybářského práva nebo dříve vydaný rybářský lístek

  - občanský průkaz

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost občan obdrží v kanceláři č. 211 nebo ji lze stáhnot zde

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky se hradí v hotovosti v pokladně Úřadu městského obvodu Poruba.

  Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

  1 rok                                                                                                                                                    100 Kč

  1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo ooby, které zajišťují

  rybářství v rámci svého povolání nebo funkce                                                                             50 Kč 

  3 roky                                                                                                                                                  200 Kč

  3 roky  pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo ooby, které zajišťují

  rybářství v rámci svého povolání nebo funkce                                                                           100 Kč

  10 let                                                                                                                                                   500 Kč

  10 let  pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo ooby, které zajišťují           250 Kč

  rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny správním řádem, zpravidla na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektonickou poštou.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě odmítnutí vydání rybářského lístku, se můžete do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat k Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Kdo chytá ryby bez rybářského lístku, dopouští se:

  přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění a může mu být uložena pokuta až do výše 8.000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku

  trestného činu podle § 304 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění

   

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Ministerstvo zemědělství ČR - www.mze.cz

 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  17.01.2013

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


Úřední hodiny »