Oddělení sociálních věcí

Řeší:

Oddělení sociálních věcí je svou činností zaměřeno zejména na řešení okruhu problémů 

  • při péči o staré a zdravotně znevýhodněné občany,
  • při péči o nezaměstnané občany.

Zajišťuje poradenskou činnost v oblasti péče o seniory, pro občany se zdravotním postižením, občany nezaměstnané, případně občany s nízkými příjmy. Rovněž zajišťuje provoz čtyř klubů pro seniory, které jsou na ulicích Bulharská, U Oblouku, I. Sekaniny a Průběžná.

  • Občanům je poskytováno sociální poradenství, podávány informace o zařízeních sociálních služeb, o službách sociální péče - a to terénních, ambulantních i ústavních. Pracovnice jsou občanům nápomocny při vyřizování jejich záležitostí, navrhují řešení sociální  situace, provádějí sociální šetření.
  • Občanům, kteří zejména ze zdravotních důvodů nejsou schopni sami přijímat důchod a hospodařit s ním, může úřad ustanovit zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.
  • Je vedena evidence občanů omezených ve svéprávnosti a občanům, u nichž vykonává funkci opatrovníka statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba, jsou spravovány  jejich finanční a  osobní záležitosti.
  • Nezaměstnaným občanům a občanům s nízkými příjmy je poskytováno sociální poradenství a pomoc, podávány informace o  zařízeních sociálních služeb, o službách a dávkách sociální péče.
  • Je poskytována pomoc při zajišťování azylového ubytování osobám, které se přechodně ocitly v tísni a nejsou schopny si  pomoci vlastními silami.
  • Zprostředkujeme kontakty na sociální služby poskytované v rámci statutárního města Ostrava - https://socialnisluzby.ostrava.cz/ 

 

Kontakty

Mgr. Alena Cwiková
vedoucí oddělení sociálních věcí