Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Volby do Evropského parlamentu

Poslední změna: Pondělí 20.05.2019 15:55
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem volit v zahraničí.

 

Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hodin.

 


Informace k volbám

 • Renáta Starečková, tel. č. 599 480 221, e-mail rstareckova@moporuba.cz
 • Eva Hašková – seznamy voličů, voličské průkazy, informace pro občany jiných členských států EU
  tel. č. 599 480 427, e-mail ehaskova@moporuba.cz 
 • Pavla Bestová – požadavky na přenosnou volební schránku
  tel. č. 599 480 429, e-mail pbestova@moporuba.cz

 


 

Informace pro voliče


Podmínky hlasování pro občany ČR žijící na území ČR

Podmínky hlasování pro občany ČR žijící v zahraničí

Podmínky hlasování pro občany jiných členských států EU na území České republiky

Information on the principles and manner of voting

Informace pro voliče, který změní trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019

Informace o zásadách a způsobu hlasování 

 

Telefonní seznam volebních okrskůzde

  


 

Voličské průkazy

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019 ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. Na voličský průkaz lze hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče, tzn. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů, a zastupitelský úřad v případě, že volič je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

Voliči zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu Úřadu městského obvodu Poruba mohou o vydání voličského průkazu požádat již nyní, a to

 • osobně  až do okamžiku uzavření seznamu voličů, tj. do 22. května 2019 do 16:00 hodin;  v kanceláři č. 209, 210 a 224 v 1. poschodí budovy Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti si úřad učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede
 • písemně tak, aby byla žádost Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba doručena nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář, lze využít tuto žádost.  Podání může být učiněno buď v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.


Voličský průkaz bude předán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 9. května 2019, a to buď voliči

 • osobně, 
 • nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nutno upozornit, že se jedná  pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv  k podání žádosti o vydání voličského průkazu, lze využít tuto plnou moc,
 • anebo jej voliči zašle.

 


 

Odkazy

 

 


 

Právní předpisy

 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb. zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb. a zákona č. 38/2019 Sb.
 • Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky č. 63/2014 Sb., vyhlášky č. 91/2017 Sb., vyhlášky č. 475/2017 Sb., vyhlášky č. 185/2018 Sb. a vyhlášky č. 39/2019 Sb.

 


 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »