Základní školy v Ostravě - Porubě

Ve dvanácti základních školách, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava-městský obvod Poruba, byl realizován projekt Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba – počítačové učebny + odborné učebny a kmenové třídy. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013.

eu_rop.png, 6,0kB
carousel_1.jpg, 20kB carousel_2.jpg, 20kB carousel_3.jpg, 20kB carousel_4.jpg, 20kB carousel_3.jpg, 20kB carousel_3.jpg, 20kB carousel_3.jpg, 20kB carousel_3.jpg, 20kB carousel_3.jpg, 20kB carousel_3.jpg, 20kB carousel_3.jpg, 20kB carousel_3.jpg, 20kB

Městský obvod Poruba

Městský obvod Poruba je zřizovatelem dvanácti základních škol, do nichž dochází více než pět tisíc dětí. Navštěvují je děti nejen ze spádové oblasti, ale také z jiných ostravských městských obvodů i ze vzdálenějších částí regionu. Většina škol má specifické zaměření, ať už jde o rozšířenou výuku cizích jazyků, informatiky, umělecky zaměřených předmětů či sportu.

Městský obvod Poruba se dlouhodobě snaží modernizovat základní vzdělávání tak, aby odpovídalo současné úrovni technického vývoje a moderním výukovým metodám. Na jaře roku 2011 dokončil realizaci projektu „Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba – počítačové učebny + odborné učebny a kmenové třídy“, který byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013. V porubských základních školách vzniklo celkem 27 odborných multimediálních učeben, 10 počítačových učeben a jedna jazyková laboratoř. S novými učebnami se prostřednictvím virtuální prohlídky můžete seznámit i Vy.