Základní školy v Ostravě - Porubě

Městský obvod Poruba je zřizovatelem dvanácti základních škol, do nichž dochází více než pět tisíc dětí. Navštěvují je děti nejen ze spádové oblasti, ale také z jiných ostravských městských obvodů i ze vzdálenějších částí regionu. Většina škol má specifické zaměření, ať už jde o rozšířenou výuku cizích jazyků, informatiky, umělecky zaměřených předmětů či sportu. V roce 2010 prošla více než polovina objektů základních škol komplexní rekonstrukcí, která zahrnovala výměnu oken, zateplení budov a regulaci topných soustav. Modernizaci školských zařízení se podařilo realizovat díky zhruba čtvrt miliardě korun, které městský obvod získal na projekt Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby, spolufinancovaný Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Městský obvod Poruba se dlouhodobě snaží modernizovat základní vzdělávání tak, aby odpovídalo současné úrovni technického vývoje a moderním výukovým metodám. Na jaře letošního roku dokončil realizaci projektu „Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba – počítačové učebny + odborné učebny a kmenové třídy“, který byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013. V porubských základních školách vzniklo celkem 26 odborných multimediálních učeben, 9 počítačových učeben a jedna jazyková laboratoř. S novými učebnami se prostřednictvím virtuální prohlídky můžete seznámit i Vy.

Tato prohlídka potřebuje Adobe Flash Player a zapnutý Javascript.
prohlížeč je možné stáhnout z Flash Panorama Player.