Budete volit mimo svůj volební okrsek? Požádejte si o voličský průkaz

15/9 2021

Voliči, kteří chtějí při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky volit mimo svůj volební okrsek, mohou požádat o vydání voličského průkazu. Lidé, kteří mají trvalý pobyt v Ostravě-Porubě, o něj žádají u Úřadu městského obvodu Poruba.

Budete volit mimo svůj volební okrsek? Požádejte si o voličský průkaz

Ilustrační foto: Jiří Birke

Voliči, kteří chtějí volit mimo svůj volební okrsek, mohou požádat o vydání voličského průkazu buď osobně na ohlašovně ÚMOb Poruba nejpozději 6. října 2021 do 16 hodin, nebo písemným podáním doručeným ÚMOb Poruba nejpozději 1. října 2021. Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče, žádost v elektronické podobě lze zaslat prostřednictvím datové schránky.  

Voličský průkaz bude žadateli zaslán poštou nebo si ho bude moci vyzvednout osobně nejdříve 15 dnů před dnem voleb, tj. od 23. září 2021. Průkaz může vyzvednout také ten, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, který o něj požádal. 

Další informace k voličským průkazům zde

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu

Plná moc k převzetí voličského průkazu

Informace k volbám zde