Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Školství a vzdělávání

Poslední změna: Středa 30.09.2015 13:48
V Porubě je hustá síť všech typů škol – od mateřských až po vysokou školu. Už mateřské školy nabízejí různorodé vzdělávací programy, v základních školách si žáci mohou vybrat podle svého nadání, schopností, zaměření nebo zájmu specializované školy a třídy zaměřené na výtvarnou, hudební nebo tělesnou výchovu, školy preferující přírodovědné předměty nebo cizí jazyky. Střední školství je zastoupeno pěti gymnázii, obchodní akademií i středními školami, které poskytují odbornou přípravu v maturitních i učebních oborech. Vysoké školství reprezentuje Vysoká škola báňská–Technická univerzita Ostrava, nabízející studium v široké škále bakalářských, magisterských a doktorandských programů v prezenční, kombinované i distanční formě.
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


Úřední hodiny »