PRIO – radniční zpravodaj

PRIO je bezplatný zpravodaj pro občany městského obvodu Poruba.

PRIOZpravodaj PRIO vychází 11x ročně v nákladu 35 000 výtisků a je zdarma distribuován do všech domácností v městském obvodu. Městský obvod ho vydává od roku 1991 za účelem poskytnout obyvatelům Poruby efektivní komunikační formou ucelené informace o dění v městském obvodu.

 

Kontakty

Redakce zpravodaje PRIO
ÚMOb Poruba
Klimkovická 55/28
708 56  Ostrava-Poruba

Telefon: 599 480 292, 599 480 293
E-mail: redakce@moporuba.cz

 

Redakční rada

Jana Janošcová, šéfredaktorka
Lucie Baránková
Jan Dekický
Petra Gembalová
Václav Havel
Václav Kubín
Marie Navrátilová
Aleš Novotný
Martin Otipka
Petr Stachura
Martin Tomášek

 

Inzerce

Telefon: 724 274 181
E-mail: