Nabídky pronájmů bytů

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Všeobecné podmínky pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Poruba č. 4/2019

MINIMÁLNÍ ČÁSTKA

Minimální částka, kterou zájemce přistoupí k dluhům váznoucím na bytovém fondu