Symboly městského obvodu

Symboly obvodu jsou heraldický znak a prapor.

znakObec Poruba užívala od počátku 18. století jako své pečetní znamení postavu sv. Mikuláše, patrona zdejšího kostela. Při návrhu heraldického znaku byl částečně využit tento symbol – hlavice biskupské berly. Rovněž bylo akceptováno umístění Poruby na historickém území bývalého rakouského Slezska, a to ve formě polovice slezské orlice, a také vztah Poruby k hornickému povolání v podobě zkřížených hornických kladívek. Autorem znaku Poruby je Vratislav Varmuža, městský obvod Poruba jej užívá od roku 1993.