Veřejné zakázky

Veřejné zakázky realizované statutárním městem Ostrava–městským obvodem Poruba a jeho příspěvkovými organizacemi.

Veřejné zakázky realizované statutárním městem Ostrava–městským obvodem Poruba a v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou zveřejňovány v Informačním systému o veřejných zakázkách na www.vestnikverejnychzakazek.cz

Profil zadavatele – Úřad městského obvodu Poruba, od 31. 8. 2018

Profil zadavatele – Úřad městského obvodu Poruba, do 30. 8. 2018

 

Veřejné zakázky – příspěvkové organizace