Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Veřejné zakázky

Poslední změna: Pátek 26.05.2017 11:04
Veřejné zakázky realizované Statutárním městem Ostrava–městským obvodem Poruba a jeho příspěvkovými organizacemi.

Veřejné zakázky realizované Statutárním městem Ostrava–městským obvodem Poruba a v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou zveřejňovány v Informačním systému o veřejných zakázkách na www.vestnikverejnychzakazek.cz

UPOZORNĚNÍ: Veškeré dodatečné informace k veřejným zakázkám budou zveřejňovány pouze na Profilu zadavatele https://vz-poruba.ostrava.cz/ a nebudou tak odesílány uchazečům prostřednictvím elektronické pošty ani v listinné podobě. Vzhledem k této skutečnosti zadavatel uchazečům důrazně doporučuje před vlastním vyhotovením a odesláním nabídky provedení kontroly, zda k předmětné veřejné zakázce nejsou uveřejněny Dodatečné informace.

Profil zadavatele – Úřad městského obvodu Poruba

 

Veřejné zakázky – příspěvkové organizace

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


Úřední hodiny »