Partneři městského obvodu

Městský obvod Poruba realizuje významné investiční akce díky podpoře partnerů z oblasti veřejné správy i soukromé sféry. Poděkování patří zejména Evropské unii, která prostřednictvím státních fondů i regionálních operačních programů poskytuje dotace a granty na nejrůznější projekty. Městský obvod v minulosti získal podporu z Evropského hospodářského prostoru, Nadace ČEZ, Nadace OKD a dalších institucí. Nezastupitelným partnerem obvodu při realizaci projektů je statutární město Ostrava.