Zápisy dětí do 1. tříd ZŠ budou v dubnu

25/3 2024

Zápis do prvního ročníku základní školy se týká dětí, které oslaví šesté narozeniny do 31. srpna letošního roku. Zápisy do prvních tříd v porubských školách se v tomto roce konají od 2. do 5. dubna.

Zápisy dětí do 1. tříd ZŠ budou v dubnu

Ilustrační foto: Jiří Birke

Rodiče mohou pro své dítě podle školského zákona zvolit libovolnou školu. Přednostní právo na přijetí mají v tzv. spádových školách, kde je rozhodující místo trvalého pobytu dítěte.

Zápis do první třídy se týká dětí, které oslaví šesté narozeniny do 31. srpna letošního roku. Součástí zápisu je prověření základních motorických dovedností a představivosti. Pedagogové například zjišťují, jakou má dítě slovní zásobu, zda pozná barvy, tvary, čísla a písmena. Zaměřují se také na komunikační dovednosti a sociální návyky dítěte a hodnotí, zda je předškolák schopen soustředit se na zadaný úkol.

K zápisu se společně s dítětem musí dostavit minimálně jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce dítěte. Pokud se dítě nemůže k zápisu dostavit například z důvodu nemoci, je nutné oznámit to vedení školy, které rodičům nabídne náhradní termín zápisu.

Přehled porubských škol a termínů zápisu zde