Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Útvar prezentace a vztahů k veřejnosti

Poslední změna: Čtvrtek 01.09.2016 13:34 by Kremerová Hana

Útvar prezentace a vztahů k veřejnosti zajišťuje

 • komplexní informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům,
 • zpracování a publikaci mediálních zpráv, poskytování informací hromadným sdělovacím prostředkům, vytváření komunikačních strategií a mediální koncepce městského obvodu Poruba, realizaci opatření pro zdokonalování komunikace orgánů městského obvodu s veřejností a pro zkvalitnění informačních toků,
 • monitoring denního tisku v rozsahu reprezentativního vzorku regionálních deníků, vybraných titulů celostátních médií a lokálních zpravodajů,
 • plánování a realizaci komplexní činnosti týkající se public relations, přípravu a koordinaci informativních a propagačních akcí pro veřejnost pořádaných městským obvodem Poruba,
 • koordinaci a propagaci dalších významných akcí probíhajících na území městského obvodu Poruba, které jsou zajišťovány jinými subjekty a jsou podporovány městským obvodem Poruba,
 • organizaci prezentační a propagační činnosti v podobě publikační činnosti a tvorbě propagačních materiálů,
 • redakční přípravu a zpracování příspěvků pro radniční zpravodaj PRIO, zpracovávání tematických a redakčních plánů a námětů,
 • prezentaci městského obvodu Poruba na internetových stránkách městského obvodu Poruba,
 • zveřejňování a aktualizaci informací pro veřejnost na informačních tabulích v městském obvodu Poruba,
 • zprostředkování kontaktů s institucemi veřejné správy, vzdělávacími, zdravotnickými, kulturními a dalšími zařízeními na území městského obvodu Poruba,
 • koordinaci implementace jednotného vizuálního stylu města do propagačních materiálů a tiskovin,
 • provoz Informačního centra Poruba,
 • podklady pro kronikáře městského obvodu Poruba.

Útvar spolupracuje s Letopiseckou komisí RMOb Poruba.

 

Bc. Martin Otipka
vedoucí útvaru prezentace, vztahů k veřejnosti, tiskový mluvčí
599480293 328 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
Kontaktní seznam všech pracovníků
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »