Příjem návrhů, petic, stížností, žádostí a dalších podání

Návrhy, petice, podněty, stížnosti či žádosti můžete podávat u Úřadu městského obvodu Poruba.

Návrhy, petice, podněty, stížnosti, žádosti aj. se podávají

  • písemně na podatelně Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56  Ostrava-Poruba,
  • ústně u příslušného odboru Úřadu městského obvodu Poruba,
  • elektronickou poštou na adresu posta@moporuba.cz.