Informace ke směrnici Evropského parlamentu a Rady EU č. 2019/1937

Informace ke směrnici Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Postup statutárního města Ostravy při aplikaci této směrnice zde