Bezpečnost

Ochrana bezpečnosti občanů a veřejného pořádku patří k prioritám vedení městského obvodu Poruba. Nástrojem je úzká spolupráce s integrovaným záchranným systémem a podpora řady projektů v této oblasti.

IZS.jpgJedním ze základních principů boje s mimořádnými událostmi, ale také protiprávními a společensky nebezpečnými jevy, je prevence. Preventivní aktivity v obvodu se zaměřují především na hrozby vzniku mimořádných událostí, ale také na práci se zranitelnými skupinami občanů, ke kterým patří senioři a děti v mateřských i základních školách. Prevence je obsahem besed, přednášek či tematických setkání, jejichž cílem je předávání informací o žádoucím chování v případě vzniku mimořádné události a získávání poznatků, názorů a zkušeností od občanů s cílem vtáhnout je do aktivní spolupráce při zajišťování bezpečnosti a předcházení trestné činnosti.