Bezpečnost

Ochrana bezpečnosti občanů a veřejného pořádku patří k prioritám vedení městského obvodu Poruba. Nástrojem je úzká spolupráce s bezpečnostními složkami a podpora řady projektů v této oblasti.

hasičiJedním ze základních principů boje s protiprávními a společensky nebezpečnými jevy je prevence. Preventivní aktivity v obvodu se zaměřují především na rizikové skupiny občanů, ke kterým patří senioři a děti v mateřských i základních školách. Prevence je obsahem besed, přednášek či tematických setkání, jejichž cílem je získávání poznatků od občanů s cílem vtáhnout je do aktivní spolupráce při zajišťování bezpečnosti a předcházení trestné činnosti.