Vyberte deset priorit Poruby

26/2 2016

Kdybyste měli vyjmenovat deset hlavních problémů, které v Porubě vnímáte, které by to byly? Přijďte nám to říct na setkání, které nese název Porubské desatero. Koná se 15. března.

Vyberte deset priorit Poruby

Pokud se má obec rozvíjet, musí znát své slabé a silné stránky. A Poruba by si ráda definovala své priority za pomoci svých obyvatel. Pokud se chcete podílet na tom, kam by měl obvod v příštích letech směřovat, přijďte 15. března v 17:00 hodin do sálu Domova Slunečnice Ostrava, kde se uskuteční fórum Porubské desatero.

„Na setkání budou připraveny tematické stoly a každý účastník se může zapojit u toho, jehož téma ho nejvíce zajímá. Může jít například o bezpečnost na silnicích protínající Porubu nebo rozšíření nabídky sociálních služeb. Na konci setkání vyjde ze vzájemné diskuze a hlasování deset nejdůležitějších priorit, jak je vidí samotní lidé,“ popsal proces fóra starosta Petr Mihálik. Městský obvod se bude jednotlivými body zabývat a následně nabídne řešení, která představí občanům.

Na setkání se bude pracovat i s tzv. pocitovou mapou Poruby, na které mohou lidé sdílet své pocity z okolí místa, v němž žijí. „Na mapě mohou lidé označit například oblasti, kde se necítí bezpečně, nebo místa, kde nejraději tráví volný čas. Výsledek využije Poruba při plánování rozvoje v dalších letech,“ dodal starosta.

Iniciativa Poruby a zapojení občanů do určení priorit probíhá ve spolupráci s přípravou nového fajnOVeho plánu rozvoje města Ostravy.