Porubské desatero a pocitové mapy

Pocitové mapy ukázaly, jak lidé vnímají Porubu
11 5 2018

Pocitové mapy ukázaly, jak lidé vnímají Porubu

Už podruhé mohli lidé vyplnit pocitové mapy Poruby a tímto způsobem říct, kde rádi tráví volný čas, kde mají problémy s parkováním nebo kde se jim v Porubě nelíbí. Zapojilo se téměř 600 lidí. Výstupy přinesly cenné údaje, které budou sloužit jako podklad pro vznik strategických dokumentů obvodu.

Známe výsledky Porubského desatera 2018
2 5 2018

Známe výsledky Porubského desatera 2018

Více než 1200 lidí se zapojilo do ankety Porubské desatero 2018, ve kterém vybírali témata, kterým by se měl městský obvod Poruba v budoucnu věnovat. Nejvíce hlasů získal lesopark Myslivna, který by lidé i v budoucnu chtěli zachovat jako klidovou a odpočinkovou zónu.

Porubané opět definovali priority obvodu
28 3 2018

Porubané opět definovali priority obvodu

Zhruba sedmdesát lidí a osm tematických pracovních stolů, u kterých hledali priority, na které by se Poruba měla v následujících letech zaměřit.

Na Porubském desateru mohou lidé vybírat priority
13 3 2018

Na Porubském desateru mohou lidé vybírat priority

Všechny Porubany, které zajímá, co se v obvodu děje a chtějí se na tomto dění podílet, zveme na již tradiční setkání s názvem Porubské desatero. Uskuteční se 27. března od 17 hodin v sále Domova Slunečnice na ulici 17. listopadu. Jde o jedinečnou příležitost, kde může každý z vás definovat aktuální problémy, které v Porubě vnímá a na jejichž řešení by se měl obvod v nejbližším období zaměřit.

Výsledky ankety: prioritami jsou Myslivna, kulturák i Hlavní třída
26 4 2017

Výsledky ankety: prioritami jsou Myslivna, kulturák i Hlavní třída

S trochou nadsázky by se dalo vysvětlit, že stejně jako mají své desatero věřící, má ho i náš městský obvod. Porubské desatero definuje deset oblastí nebo problémů, kterým by se podle občanů mělo vedení obvodu letos věnovat.

Hlasujte o tom, na co by se Poruba měla letos zaměřit
16 3 2017

Hlasujte o tom, na co by se Poruba měla letos zaměřit

Na druhém ročníku fóra Porubské desatero, které se uskutečnilo 14. března v sále Domova Slunečnice Ostrava, téměř stovka účastníků definovala cíle, kterým by se městský obvod měl v letošním roce věnovat. O jejich pořadí můžete hlasovat na webu až do konce měsíce.

Porubané už podruhé definovali priority obvodu
16 3 2017

Porubané už podruhé definovali priority obvodu

Na druhém ročníku fóra Porubské desatero, které se uskutečnilo 14. března v sále Domova Slunečnice Ostrava, se sešlo téměř sto lidí a společně definovali cíle, kterým by se městský obvod měl v letošním roce věnovat.

Co letos vyberete do desatera Poruby?
1 3 2017

Co letos vyberete do desatera Poruby?

Stejně jako v loňském roce, i letos připravila Poruba fórum Porubské desatero, na kterém lidé mohou zvolit deset priorit, na které se má městský obvod v následující době soustředit. Pokud jste lidé, kteří se zajímají o své okolí a chcete ho změnit k lepšímu, zveme vás 14. března v 17 hodin do sálu Domova Slunečnice Ostrava na ulici 17. listopadu, kde se fórum uskuteční.

Zastupitelé schválili návrhy opatření pro řešení priorit vzešlých z fóra Porubské desatero
17 10 2016

Zastupitelé schválili návrhy opatření pro řešení priorit vzešlých z fóra Porubské desatero

Na jaře občané na setkání s názvem Porubské desatero 2016 vybrali priority budoucího rozvoje obvodu, kterými by se Poruba v dalších letech měla zabývat. Výsledky byly předloženy Zastupitelstvu městského obvodu Poruba na 12. zasedání, které se konalo 8. června 2016.

Pocitové mapy ukázaly, kde se lidem líbí a kde ne
29 4 2016

Pocitové mapy ukázaly, kde se lidem líbí a kde ne

Kde lidé vidí centrum Poruby, kam chodí za sportem, kde se jim líbí nebo kde vidí problémy v dostupnosti městské hromadné dopravy, to jsou informace, které získal městský obvod díky pocitovým mapám, jež obyvatelé Poruby vyplňovali jak v papírové podobě, tak on-line. Do vyplnění se zapojilo téměř 400 Porubanů, kteří zaznačili 7763 bodů a přidali 1087 komentářů.

Lidé vybrali priority Poruby
13 4 2016

Lidé vybrali priority Poruby

Do konce března mohli lidé v elektronické anketě hlasovat o prioritách definovaných na setkání s názvem Porubské desatero. Nyní přinášíme výsledky.

Porubské desatero zaplnilo sál
16 3 2016

Porubské desatero zaplnilo sál

Na fóru Porubské desatero, které se uskutečnilo 15. března v sále Domova Slunečnice Ostrava, vybrali lidé priority našeho obvodu. Které to jsou?

Vyberte deset priorit Poruby
26 2 2016

Vyberte deset priorit Poruby

Kdybyste měli vyjmenovat deset hlavních problémů, které v Porubě vnímáte, které by to byly? Přijďte nám to říct na setkání, které nese název Porubské desatero. Koná se 15. března.