Tajemnice ÚMOb Poruba

Tajemnice řídí a kontroluje činnost zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu.
 
Ing. Jana Magerová
tajemnice ÚMOb Poruba
Telefon: 599 480 220

 

 • zabezpečení, koordinace a kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady městského obvodu
 • organizace a řízení práce úřadu
 • organizace technického zabezpečení činnosti orgánů městského obvodu
 • personální zajištění činnosti úřadu, školení a zvyšování kvalifikační úrovně
 • platově a pracovně právní problematika
 • styk s občany, se členy zastupitelstva a se členy výborů zastupitelstva městského obvodu a komisí rady městského obvodu
 • obvodní informační systém
 • sociální věci

 • stavební úřad

 • životní prostředí a vodní hospodářství

 

Koordinační působnost:

 • ke všem odborům a útvarům v rámci Úřadu městského obvodu Poruba