Lidé vybrali priority Poruby

13/4 2016

Do konce března mohli lidé v elektronické anketě hlasovat o prioritách definovaných na setkání s názvem Porubské desatero. Nyní přinášíme výsledky.

Lidé vybrali priority Poruby

Priority Poruby stanovili lidé na setkání 15. března. O jejich důležitosti lidé následně rozhodovali i v elektronické anketě. Foto: Jiří Birke

Na setkání s názvem Porubské desatero, které se uskutečnilo 15. března, obyvatelé definovali nejdůležitější priority, na které by se měla Poruba při svém rozvoji zaměřit. Celkem bylo sestaveno 18 témat, jejichž řešení vidí občané jako předpoklad pro zlepšení kvality života v Porubě.

Do výběru priorit se mohli zapojit i lidé, kteří na setkání nemohli přijít, a to prostřednictvím elektronické ankety, která se konala od 17. do 31. března. Ankety se zúčastnilo celkem 897 respondentů, přičemž každý měl k dispozici 2 hlasy. Po sečtení hlasů, které udělili lidé na setkání a hlasů získaných v rámci ankety, jsme sestavili konečný žebříček priorit. A jak vypadá?

 

„Výsledkem Porubského desatera jsou témata, která vidí jako priority sami občané. Ta, která se umístila na prvních deseti příčkách, vnímáme jako nejdůležitější, pozornost ale chceme věnovat všem 18 tématům, které lidé vybrali,“ uvedla místostarostka Zuzana Bajgarová. Výsledky Porubského desatera budou předloženy porubskému zastupitelstvu. Ke každému z témat potom městský obvod vypracuje přehled kroků, které může v rámci svých kompetencí podniknout, aby byl daný problém řešen. „Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili a vyjádřili svůj názor. Příští rok na jaře uspořádáme další veřejné setkání, kde občany seznámíme s tím, jak městský obvod v jednotlivých bodech postupoval a co se mu podařilo vyřešit,“ uvedl starosta Petr Mihálik.

Výsledný žebříček priorit dle počtu hlasů zde

Priority Poruby dle obyvatel v grafu zde