Známe výsledky Porubského desatera 2018

2/5 2018

Více než 1200 lidí se zapojilo do ankety Porubské desatero 2018, ve kterém vybírali témata, kterým by se měl městský obvod Poruba v budoucnu věnovat. Nejvíce hlasů získal lesopark Myslivna, který by lidé i v budoucnu chtěli zachovat jako klidovou a odpočinkovou zónu.

Známe výsledky Porubského desatera 2018

Zhruba sedmdesát lidí a osm tematických pracovních stolů, u kterých hledali priority, na které by se Poruba měla v následujících letech zaměřit. Tak vypadalo veřejné fórum Porubské desatero, které se letos uskutečnilo koncem března.

Z fóra vzešlo šestnáct témat, která poté prošla hlasováním veřejnosti. Lidé mohli hlasovat na stránce www.fajnovaporuba.cz nebo fyzicky v informačním centru na Hlavní třídě až do 20. dubna. A letos se Porubské desatero setkalo s velikým ohlasem. Elektronicky se zapojilo 1480 lidí a 1212 hlasů bylo potvrzeno (při hlasování zadal hlasující e-mail a hlasování pak musel potvrdit kliknutím na odkaz, který mu přišel do e-mailové schránky). Fyzicky odevzdali 37 platných hlasů plus jeden postřeh navíc (veřejné záchodky na frekventovaných místech).

A jak hlasování dopadlo? Na první místo se posunulo téma, které chce zachovat Myslivnu jako klidovou a rekreační oblast. Navrhovatelé navíc požadovali doplnit lesopark o herní prvky. V anketě získalo 715 hlasů, k tomu je třeba připočíst 16 hlasů z veřejného fóra. Na druhém místě skončilo vybudování tramvajové trati na VIII. obvod, které získalo 590 hlasů (21 hlasů z fóra plus 569 hlasů z ankety). Na třetí místo se posunulo vybudování sítě cyklostezek a in-line stezek, které na fóru skončilo až jedenácté (tři hlasy z fóra plus 228 hlasů z ankety). Celkové výsledky najdete v tabulce pod textem.

Všem, kteří se fóra i následné ankety zúčastnili, děkujeme. Městský obvod Poruba se nyní na všechna témata zaměří a při příštím veřejném fóru bude informovat o tom, jak je naplňuje.

Priorita

Počet hlasů na setkání 27. 3. 2018

Počet hlasů
v anketě

Součet hlasů

Konečné pořadí

Zachovat lokalitu Myslivna jako klidovou a rekreační oblast, doplnit herní prvky do lesoparku Poruba

16

715

731

1.

Vybudovat   tramvajovou trať na VIII. obvodu

21

569

590

2.

Vybudovat   sítě cyklostezek a in-line stezek s kvalitním povrchem

3

228

231

3.

Zamezit přílišnému kácení stromů

1

219

220

4.

Podpořit   individuální vzdělávání

4

142

146

5.

Vytvořit klubový prostor v bývalé   restauraci Centrum (prostor podobný Minikino kavárně)

8

133

141

6.

Zrekonstruovat   park u DK Poklad

2

131

133

7.

Zlepšit načasování semaforů na   frekventovaných úsecích (telekomunikační škola, vozovna)

0

132

132

8.

Podpořit zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

18

54

72

9.

Vytvořit prostor umožňující pořádání workshopů, přednášek a   dalších vzdělávacích akcí (prostor podobný Centru PANT)

14

57

71

10.

Vytvořit   nové centrum v místě současné Vozovny a boxových garáží

6

64

70

11.

Zlepšit dostupnost úřadu občanům

6

21

27

12.

Podporovat   moderní formy automobilové dopravy (sdílení automobilů – car sharing, car   pooling)

0

18

18

13.

Podpořit Den   sociálních služeb v Porubě

8

6

14

14.

Podpořit   výchovu ke zvládání krizových situací pro OZP a seniory

5

7

12

15.

Upravit webové stránky úřadu pro mobilní aplikace

0

2

2

16.