Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Základní školy

Poslední změna: Pátek 15.02.2019 13:52
Městský obvod Poruba je zřizovatelem dvanácti základních škol, do nichž dochází více než pět tisíc dětí.

Porubské základní školy navštěvují děti nejen z Poruby, ale také z jiných ostravských městských obvodů i ze vzdálenějších částí regionu. Většina škol má specifické zaměření, ať už jde o rozšířenou výuku cizích jazyků, informatiky, umělecky zaměřených předmětů či sportu.  

V roce 2010 prošla více než polovina objektů základních škol komplexní rekonstrukcí, která zahrnovala výměnu oken, zateplení budov a regulaci topných soustav. Modernizaci školských zařízení se podařilo realizovat díky zhruba čtvrt miliardě korun, které městský obvod získal na projekt Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby, spolufinancovaný Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Městský obvod Poruba se dlouhodobě snaží modernizovat základní vzdělávání tak, aby odpovídalo současné úrovni technického vývoje a moderním výukovým metodám. Na jaře roku 2011 dokončil realizaci projektu Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba – počítačové učebny + odborné učebny a kmenové třídy“, který byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013. V porubských základních školách vzniklo celkem 26 odborných multimediálních učeben, 9 počítačových učeben a jedna jazyková laboratoř.

V současnosti jsou zrekonstruovány budovy všech základních škol a odborné učebny jsou průběžně modernizovány.

Organizace školního roku 2018/2019

Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve školním roce 2018/2019

Zápisy dětí do 1. tříd základních škol

Školské obvody základních škol

 

Logo ROP

Virtuální prohlídka základních škol zřízených městským obvodem Poruba

 

 

Portlet s fixním textem
Portlet s fixním textem