Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Mateřské školy

Poslední změna: Pondělí 21.05.2018 12:25
Městský obvod Poruba je zřizovatelem 10 mateřských škol, které poskytují preprimární vzdělávání dětem od 3 do 6–7 let na 19 pracovištích. Celková kapacita těchto zařízení je více než 2000 míst.

školkyDo mateřských škol jsou přijímány děti na základě stanovených kritérií, mezi něž patří dosažení tří let věku a trvalý pobyt v městském obvodu. Přednost u zápisů mají předškoláci, kteří mají ze zákona povinnost navštěvovat školku jako přípravu na školu základní.

V dubnu 2017 vyšla v platnost obecně závazná vyhláška statutárního města Ostrava č. 7/2017 o školském obvodu mateřských škol, kde je stanoveno, že školským obvodem všech mateřských škol zřízených rozhodnutím zastupitelstev městských obvodů je území statutárního města Ostrava.

 

Provoz mateřských škol o prázdninách – zde

 

Portlet s fixním textem
Portlet s fixním textem