O Porubě

Infocentrum Poruba

Infocentrum Poruba poskytuje občanům informace o městském obvodu, o akcích, které se zde konají, o službách i různých organizacích. Neziskovým sdružením nabízí pomoc při propagaci akcí. Občané mají možnost zakoupit si v Infocentru publikace o městském obvodu či vstupenky na kulturní a společenské akce.

Symboly obvodu

Symboly obvodu jsou heraldický znak a prapor.

Historie

Samotný název - Poruba - souvisí s kácením, rubáním stromů a vznikem porubů. První historicky doložená zmínka o Porubě pochází z roku 1434, kdy připadla opavských knížatům Václavovi, Vilémovi a Arnoštovi.

Zajímavosti

Mezi nejvyhledávanější zajímavosti městského obvodu Poruba patří architektura, a to nejen nejstarší historické památky nacházející se na jeho území, ale zejména komplex obytných čtvrtí vystavěných ve stylu sorely. Na území Poruby se také nachází druhý největší bludný balvan v České republice, největší letní koupaliště ve střední Evropě a řada dalších turistických lákadel, mezi něž se řadí například památné a jubilejní stromy. Okolí obvodu skýtá mnoho příležitostí k výletům za poznáním. Poruba je rodištěm či domovem řady slavných osobností, které významnou měrou ovlivnily či ovlivňují kulturní, sportovní či veřejný život u nás i v zahraničí.

Média a zpravodajství

Zprávy a TV reportáže z městského obvodu

Partneři městského obvodu

Městský obvod Poruba realizuje významné investiční akce díky podpoře partnerů z oblasti veřejné správy i soukromé sféry. Poděkování patří zejména Evropské unii, která prostřednictvím státních fondů i regionálních operačních programů poskytuje dotace a granty na nejrůznější projekty. Městský obvod v minulosti získal podporu z Evropského hospodářského prostoru, Nadace ČEZ, Nadace OKD a dalších institucí. Nezastupitelným partnerem obvodu při realizaci projektů je statutární město Ostrava.

Česko-polská spolupráce

Spolupráce městského obvodu Poruba a polského města Racibórz

Srdce pro Porubu

Veřejná sbírka Srdce pro Porubu