Srdce pro Porubu

Městský obvod Poruba zřídil veřejnou sbírku Srdce pro Porubu. Jejím účelem je vybrat prostředky pro někoho, kdo v Porubě bydlí a potřebuje pomoc.

Srdce pro Porubu

Do sbírky lze přispět buď přímo – do zapečetěných sbírkových kasiček, nebo na speciálně zřízený transparentní účet č.

500063622/0800.

Jedna kasička bude trvale umístěna v Informačním centru Poruba na Hlavní třídě 583/105 (otvírací doba je v pracovní dny od 8 do 17 hodin). Druhá – mobilní – kasička bude k dispozici na akcích městského obvodu Poruba.

 Děkujeme za vaše příspěvky.

 Osvědčení o konání veřejné sbírky vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, č. j. MSK 103533/2019.

 

Články o sbírce Srdce pro Porubu

28. 1. 2020 – Pomozte nám vybrat člověka, kterému ze sbírky Srdce pro Porubu přispějeme příště

23. 1. 2020 – Porubané mají srdce. Složili se Davidovi na vozík

20. 12. 2019 – Porubané vybrali peníze na vozík pro Davida

2. 12. 2019 – Veřejná sbírka Srdce pro Porubu: vybereme na vozík pro Davida?