Kontejnery na použité jedlé oleje

Poruba byla vytipována pro pilotní projekt města na sbírání použitých jedlých olejů z domácností. Speciální černé kontejnery s oranžovými víky se začátkem srpna 2020 objevily na různých místech obvodu.

Začátkem prosince 2020 už byly nádoby na sběr použitých jedlých olejů a tuků rozmístěny po celé Ostravě. „Po  stravě je nyní umístěno 300 nádob, každá o objemu 240 litrů. Jedna nádoba tak připadne na tisíc občanů. Jak ukazují zkušenosti z jiných měst, s tímto počtem by se mělo ročně zachytit 80 až 90 tun jedlých olejů a tuků, které by jinak skončily v odpadu nebo hůře přímo v kanalizaci, která se jimi zanese a hrozí její poškození,“ řekla náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová. 

Kontejnery na sběrná místa rozmístila a oleje z nich na základě smlouvy s městem sváží ostravská společnost TrafinOil.  Umístění speciálních sběrných nádob je zveřejněno na webu https://www.tridimolej.cz a https://mapy.ostrava.cz/separovany-odpad/mapa/.

 

kontejner na jedlé oleje a tuky

Lidé mohou do odpadových nádob odkládat pouze jedlé oleje a tuky – tedy ty, které jim například zbydou po smažení potravin. Po zchladnutí je mohou nalít do PET lahve a pečlivě ji uzavřít. Olej se do nádob nepřelévá, vyhazují se naplněné „petky“. Láhev lze vhodit do uzamčené popelnice otvorem ve víku. Rozhodně do ní ovšem nepatří technické, hydraulické, motorové nebo podobné oleje (jedná se o nebezpečný odpad, s nímž se musí nakládat jinak). 

Sesbírané oleje budou recyklovány. Jsou kvalitní surovinou, která po zpracování (zahřátí a filtraci) může sloužit pro výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám. Po regeneraci mohou být tyto oleje využity v různých odvětvích – chemickém, gumárenském nebo dřevařském průmyslu.

 

Umístění kontejnerů na jedlé oleje zde