Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poslední změna: Pondělí 04.02.2019 14:00
rok 2018

 

DatumŽádostDotaz/odpověďÚplataEvidenční číslo
27. 12. 2018 Žádost o informace týkající se vyhrazeného parkovacího stání

25/2018

ne 25/2018
27. 12. 2018 Žádost o informaci zda ÚMOb Poruba provedl kontrolu případného korupčního jednání sociálních pracovníků 

26/2018

ne 26/2018
14. 12. 2018 Žádost o informace týkající se přestupků

24/2018

ne 24/2018
28. 11. 2018 Žádost o informace týkající se vyhrazeného parkovacího místa

23/2018

ne 23/2018
28. 11. 2018 Žádost o informaci - kdo je provozovatelem reklamní plochy na křižovatce ulic Opavská x 17. listopadu

22/2018

ne 22/2018
24. 10. 2018 Žádost o přehled údajů o územních, stavebních a kolaudačních řízeních

21/2018

ne 21/2018
18. 10. 2018 Žádost o informace týkající se stavby "Průmyslový park Poruba"

19/2018

ne 19/2018
19. 10. 2018 Žádost o součinnost

20/2018

ne 20/2018
11. 10. 2018 Opětovná žádost o informace týkající se vyhrazeného parkovacího stání v Ostravě-Porubě

18/2018

ne 18/2018
3. 9. 2018 Žádost o zaslání listin

16/2018

ne 16/2018
19. 9. 2018 Žádost o zaslání dokumentů a informace o kácení stromů v ulici Podroužkova, Ostrava-Poruba

17/2018

ne 17/2018
1. 8. 2018 Žádost o poskytnutí informací k odpadkovým košům označeným QR kódy

15/2018

ne 15/2018
30. 7. 2018 Žádost o vyhotovení kopií určitých listin

14/2018

ne 14/2018
11. 6. 2018 Žádost o poskytnutí informací týkající se pozemků v k.ú.Poruba

10/2018

ne 10/2018
25. 6. 2018 Žádost o informace týkající se povolení kácení dřevin

13/2018

ne 13/2018
20. 6. 2018 Žádost o poskytnutí informací týkající se problematiky psů

11/2018

ne 11/2018
20. 6. 2018 Žádost o zaslání kopie kolaudačního souhlasu

12/2018

ne 12/2018
19. 3. 2018 Žádost o poskytnutí kopie stavebního povolení

04/2018

ano 04/2018
8. 6. 2018 Žádost o poskytnutí informací týkající se přímé volby prezidenta v lednu 2018

09/21018

ne 09/2018
30. 5. 2018 Žádost o poskytnutí informací ke stavebnímu projektu "Gečko Ostrava"

08/2018

ne 08/2018
21.3. 2018 Žádost o poskytnutí informace týkající se vyhrazeného parkování

05/2018

ne 05/2018
9. 4. 2018 Žádost o poskytnutí informací týkající se parcel v k.ú. 715174

07/2018

ne 07/2018
3. 4. 2018 Žádost o zaslání rozhodnutí o povolení kácení dřevin na ulici Sokolovská v Ostravě-Porubě

06/2018

ne 06/2018
4. 3. 2018 Žádost o poskytnutí informace o obsahu spisu

03/2018

ne 03/2018
31.1. 2018 Žádost o poskytnutí informací týkající se financování akce vánoční trhy v roce 2016

02/2018

ne 02/2018
15. 1. 2018 Žádost o informace týkající se účelové komunikace na pozemku parc.č.161, 162/1 v k.ú. Stará Plesná

01/2018

ne 01/2018
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »