Podatelna

Podatelna slouží k příjmu a podávání dokumentů.

Adresa podatelny pro příjem dokumentů (podání) v analogové (listinné) podobě a digitálních dokumentů doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba
kancelář č. 117 – podatelna (přízemí) 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

- cd, dvd se souborovým systémem ISO9660
- dvd se souborovým systémem UDF
- USB FLASH (formát PC)

Úřední hodiny

pondělí a středa 8.00–12.00 13.00–17.00
úterý a čtvrtek 8.00–12.00 ---

Mimo úřední hodiny lze dokumenty podat prostřednictvím poštovní schránky umístěné u vstupu do budovy úřadu na ulici Klimkovická 55/28, 708 56  Ostrava-Poruba.


Důsledky doručení neúplných anebo nečitelných dokumentů v analogové podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu

Pokud lze zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, jsou mu neúplné nebo nečitelné dokumenty v analogové podobě vráceny s návrhem postupu odstranění vady. Není-li možno zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, dokumenty se dále nezpracovávají.