Kultura

O kulturní život se v Porubě starají Dům kultury Poklad, knihovny, galerie, centra volného času, domy dětí a mládeže a také porubská radnice.

Občanům se v kulturních zařízeních nabízí pestrá paleta aktivit: pravidelná divadelní představení, hostování známých i méně známých umělců, koncerty, besedy, taneční kurzy, zábavné či literární pořady, workshopy apod.

Folklor bez hranicSvým významem překračuje hranice obvodu festival v ulicích či Folklor bez hranic, festival městských folklorních souborů s mezinárodní účastí.

Bohatou kulturní činnost vykazují kromě domu kultury i všechny porubské pobočky Knihovny města Ostravy. Kromě výpůjční služby nabízejí nápadité tvůrčí dílny, besedy s umělci, hudební pořady, soutěže a přednášky. Centra volného času připravují zábavu pro malé i velké návštěvníky – divadelní představení, besedy, soutěže, tvůrčí dílny aj. Kulturní charakter obvodu dotvářejí, vedle zajímavé nabídky nejrůznějších klubů, také porubské galerie.