Hřiště

Víceúčelová sportovní hřiště

Víceúčelová sportovní hřiště byla vybudována v areálech základních škol na ulicích A. Hrdličky, Komenského, Porubská, Ukrajinská, Bulharská a J. Valčíka. Jejich provozní dobu si stanovují jednotlivé školy, pro veřejnost jsou tyto areály přístupné za příznivých klimatických podmínek, zpravidla od dubna do října.

Veřejná dětská hřiště

První veřejná dětská hřiště byla otevřena v roce 2009 u porubských mateřských škol. Veřejnosti jsou přístupná od dubna do října každý všední den odpoledne a celodenně o víkendech. Cílem projektu Veřejná dětská hřiště je zajistit veřejnosti více bezpečných hracích ploch v lokalitách, kde chybí klasická dětská hřiště. Porubská radnice zajistila v areálech školek správce, kteří dohlížejí na dodržování návštěvního řádu a zajišťují ochranu hracích prvků před vandaly.

Dětská a sportovní hřiště na volných prostranstvích

Podle klimatických podmínek jsou hřiště otevřena celoročně. Areály jsou vhodné pro tenis, volejbal, basketbal, házenou… Jejich součástí jsou také pískoviště a dětská hřiště s dřevěnými prvky.

Workoutová hřiště

Milovníci workoutového cvičení mohou v Porubě využít dvě hřiště určená pro tento druh posilování. První vyrostlo mezi ulicemi Bulharská a Alžírská na 5. porubském obvodu, druhé ve dvoře na ulici Ludvíka Podéště na místě nevyužívaného betonového plácku na 8. porubském obvodu.