Volnočasová zařízení

Centra volného času

Tato společenská zařízení nabízejí občanům kulturní i sportovní vyžití. K dispozici zde mají internet, stolní tenis, stolní fotbal, kulečník, šipky i jiné společenské hry.

Dům dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba je příspěvkovou organizací města Ostravy. Jeho střediska nabízejí zájmové činnosti v různých kroužcích, klubech či kurzech. U návštěvníků jsou oblíbené sobotní akce pro celou rodinu.

Středisko volného času Korunka

Středisko volného času Korunka je příspěvkovou organizací města Ostravy. Zabývá se vzděláváním, zájmovou a osvětovou činností. Děti, mládež i dospělí mohou navštěvovat kroužky a kluby různorodého zaměření.