Do kdy je třeba zaplatit za psa

7/2 2023

Místní poplatek ze psů je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku.

Do kdy je třeba zaplatit za psa

Ilustrační foto: Jiří Birke

Místní poplatek ze psů je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1000 korun, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. března a 30. září příslušného kalendářního roku.

Poplatek je možné uhradit přímo na bankovní účet číslo 19-1649335379/0800, nebo v hotovosti na pokladně ÚMOb Poruba na Klimkovické ulici. Variabilní symbol najdete např. na přiznání místního poplatku, příjmovém pokladním dokladu, pokud jste platili v pokladně úřadu. Získáte ho i na pracovišti místního poplatku ze psů ÚMOb Poruba na tel. 599 480 748 nebo na e-mailu .

Informace také zde