Dotazníkový průzkum potřeb ostravských rodin

14/10 2020

Jedním z cílů rodinné politiky města je vést dialog s rodinami, které v Ostravě žijí. Aby zástupci města zjistili, co rodiny potřebují, jak tráví volný čas a co jim chybí, připravila Ostrava spolu s Ostravskou univerzitou dotazníkový průzkum pro ostravské rodiny. Vyplnění dotazníku, který najdete na
https://fajnarodina.cz/dotaznikovy-pruzkum/, nezabere více než 15 minut.

Dotazníkový průzkum potřeb ostravských rodin

Foto: Magistrát města Ostravy

Rodinná politika města cílí primárně na běžné rodiny, které zdánlivě nic nepotřebují. Přesto staví společnost, formují novou generaci, tvoří zázemí a zaslouží si pozornost, respekt a ocenění. Kromě podpory komunitního a rodinného života, dotační podpory prorodinných aktivit a posílení komunikace směrem k rodinám má Fajna rodina také vizi napomáhat a prohlubovat mezigenerační soužití, podporovat ekologické aktivity ve prospěch rodin nebo přispět k harmonizaci a sladění pracovního a rodinného života.

Informace o aktuálních projektech jsou zveřejněny na www.fajnarodina.cz. Na facebookovém profilu @fajnarodina jsou po celý rok sdíleny užitečné informace, aktuality, akce a tipy na výlety pro rodiny.

Zdroj: Magistrát města Ostravy