Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Informace k povinné předškolní docházce

Poslední změna: Pátek 11.08.2017 17:11

Od září letošního roku je povinné předškolní vzdělávání dětí. Děti, které do konce srpna dosáhnou pěti let věku, musí začít navštěvovat mateřskou školu.

Informace k povinné předškolní docházce

Ilustrační foto: archiv ÚMOb Poruba

V městském obvodu Poruba se zápisy do mateřských škol konaly již v květnu letošního roku. Jestliže rodiče nebo jiní zákonní zástupci, kteří měli povinnost přihlásit dítě do mateřské školy, dosud své děti k povinnému předškolnímu vzdělání nepřihlásili, měli by tak učinit co nejdříve.

V případě nepřihlášení dítěte do předškolního zařízení může být tato skutečnost klasifikována jako přestupek dle ustanovení § 182 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, za který lze uložit pokutu až do výše 5000 korun.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


Úřední hodiny »