Informace pro chovatele drůbeže a ptactva

6/1 2023

Ptačí chřipka si zatím žádná mimořádná opatření v Porubě nevyžádala, přesto je na místě opatrnost.

Informace pro chovatele drůbeže a ptactva

Ilustrační foto: archiv ÚMOb Poruba

Českem se šíří ptačí chřipka a pomalu se blíží i k hranicím Poruby. Veterináři už vyhlásili mimořádné veterinární opatření, které se dotýká některých ostravských obvodů. Poruby sice ještě ne, přesto by chovatelé ptactva a drůbeže měli dodržovat základní opatření, jak svůj chov před nemocí ochránit.

Veškeré informace najdou zájemci zde. Pokud bychom měli vypíchnout ty nejdůležitější pokyny, byly by to tyto:

-          ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem,

-          v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky,

-          krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem,

-          pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci,

-          pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterým mají přístup volně žijící ptáci,

-          venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany),

-          pokud je to možné a vhodné využít plašičů, např. siluetu nebo maketu dravce,

-          zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků,

-          oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři,

-          nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.