Je čas žádat o účelové dotace

13/11 2019

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba schválilo úpravu Zásad pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba. Zásadní je v nich změna lhůty pro podávání žádostí. S výjimkou programu Ostatní je bude třeba přihlásit v předcházejícím kalendářním roce – tedy o dotace na rok 2020 lze požádat letos od 15. listopadu do 15. prosince.

Je čas žádat o účelové dotace

Ilustrační foto: archiv ÚMOb Poruba

„Mezi nejdůležitější změny patří možnost podat žádost také v elektronické podobě, což nám v dnešní době přišlo jako nezbytné. Důležité je rovněž zjednodušení příloh dokládaných k žádostem,“ informovala starostka Lucie Baránková Vilamová. „Také to, že žadatel řádně a včas nepředloží závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace na své projekty, které obvod podpořil v předcházejícím období, už nebude znamenat automatické vyřazení jeho nové žádosti z dalšího hodnocení,“ ubezpečila.

Zásadní však podle starostky je změna lhůty pro podávání žádostí. „S výjimkou programu ostatní je bude nutné přihlásit v předcházejícím kalendářním roce – tedy o dotace na rok 2020 je třeba požádat letos od 15. listopadu do 15. prosince,“ upozornila Lucie Baránková Vilamová.

Kompletní znění zásad je zveřejněno v sekci Občan pod odkazem Účelové dotace.