Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Kraj a město nabízejí ke kotlíkovým dotacím další peníze

Poslední změna: Pondělí 13.11.2017 16:57

Přestože se žádosti v druhé výzvě tzv. kotlíkových dotací podávají už od 5. září, celkový objem financí ještě nebyl vyčerpán. Ucházet se tak o ně mohou i další zájemci.

Kraj a město nabízejí ke kotlíkovým dotacím další peníze

Ilustrační foto: internet

Dotace jsou určeny výhradně fyzickým osobám (ne podnikatelům) na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nižší účinnosti v rodinných domech, v bytových domech s maximálně třemi bytovými jednotkami nebo obytných částech zemědělských usedlostí. Poskytuje ji Ministerstvo životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu a úpravy spalinových cest.

Letošní novinkou je, že žádosti jsou přijímány pouze elektronicky. Takto odeslanou žádost pak je třeba do deseti dnů doplnit dodáním papírových podkladů – podepsané žádosti včetně požadovaných příloh (například revizní zprávy ke kotli, fotodokumentací stávajícího kotle, souhlas spoluvlastníků…, podrobně na www.lokalni-topeniste.cz) – osobně nebo poštou krajskému úřadu.

Moravskoslezský kraj získal pro 2. výzvu dvojnásobný finanční „příděl“ oproti jiným krajům – bezmála 900 milionů korun. S prostředky kraje a obcí je to celkem 1,005 miliardy korun. Z této sumy (za předpokladu, že by všichni zájemci čerpali maximální možnou částku) se dá uspokojit 8600 žadatelů.

Všem žadatelům navíc přidá kraj jednotně 7500 korun a těm, kteří vymění kotel na území města Ostravy, pak bude navýšena ještě o stejnou částku. Ostrava žadatelům vlastnícím rodinný dům na území města ještě dále přispěje jednotnou částkou 10 tisíc korun (pouze pod podmínkou, že nejsou jeho dlužníky – více na www.ostrava.cz nebo dycham.ostrava.cz). S příspěvkem města pak zájemci mohou získat až 145 tisíc korun.

O dotaci můžete požádat, pokud si budete pořizovat:
tepelné čerpadlo (dotace může činit až 80 % výdajů, maximálně však 120 tisíc Kč),
kotel pouze na biomasu (automatický – dotace 80 %, max. 120 000, s ručním plněním – 80 %, max. 100 000),
kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze automatický – 75 %, max. 75 000),
plynový kondenzační kotel (75 %, max. 95 000).

Přijímání žádostí skončí buď 31. 12. letošního roku, nebo přijetím desetitisící žádosti.

Žádost je možné vyplnit na www.kotliky.msk.cz. Výměnu musíte stihnout a žádost vyúčtovat do 13. 12. 2019.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


Úřední hodiny »